Jognyilatkozat

Általános rendelkezések

A www.all4stores.com oldal (továbbiakban Weboldal) látogatója (továbbiakban Felhasználó) az alábbi jogokat és kötelezettségeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

A Felhasználó a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a weboldal üzemeltetője, a ProCAM Műszaki és Fejlesztő Kft. (továbbiakban ProCAM Kft.) a regisztráló által megadott adatokat, személyazonosító adatait és az egyéb adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa.

A Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait a ProCAM Kft. adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy

  • a ProCAM Kft. aktuális hírlevelekkel, az újdonságairól őt tájékoztassa;
  • a megrendelésekkel illetve ajánlatkérésekkel kapcsolatos adatokról, azok változásairól, a Felhasználót érintő egyéb változásokról, a ProCAM Kft. tájékoztassa (elektronikus, postai úton vagy telefonon).

A ProCAM Kft. a Felhasználó adatait a megrendelés teljesítése és a megrendelés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – a Felhasználó kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Felhasználó jogosult az adatkezelést letiltani.

 

Cookie-k

A ProCAM Kft. az online ajánlatkérés és megrendelés optimális működéséhez cookie-kat használ, amely értelmében szerverei cookie-t (egyedi azonosító fájlt) helyezhetnek el a Weboldal felhasználóinak számítógépén. Ennek megtörténtéről a Felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k kizárólag a Felhasználó technikai azonosításának megkönnyítését és személyre szabott szolgáltatások működtetését szolgálják, azokat más célra a ProCAM Kft. nem veszi igénybe. A cookie-fogadás Felhasználó általi letiltása – amelynek pontos módjáról a Felhasználó böngészőjének útmutatója ad eligazítást – a A ProCAM Kft. szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya, azonban a Weboldalon a cookie-k letiltása bizonyos funkciókra hatással lehet.

 

Felvilágosítás felhasználói adatokról

A ProCAM Kft. az általa nyilvántartott megrendelői adatokról a Felhasználó kérésére köteles felvilágosítást adni. A Felhasználó általa kezelt személyes adatait a Weboldalon keresztül elérhetővé teszi. A Megrendelő ezen adataihoz a Weboldalon történt regisztráció során kapott felhasználónév és jelszó segítségével fér hozzá.

 

Felhasználói adatok tárolási ideje

A ProCAM Kft. az általa nyilvántartott adatokat csak a megrendelés teljesítéséig, illetve azután annyi ideig tárolhatja, amíg a Felhasználó tájékoztatásával, a díjszámlázással, továbbá a felhasználói szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó reklamáció, panaszok ügyintézésével kapcsolatos jogai és kötelezettségei fennállnak.

 

Adatok átadása és továbbítása

A ProCAM Kft. harmadik félnek kizárólag az ajánlatkérés, megrendeléssel kapcsolatos ügyintézés céljából adja át.

A ProCAM Kft. köteles a Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni személyes adatai átadásának tényéről.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, a ProCAM Kft. köteles haladéktalanul intézkedni a Felhasználó adatainak a közös adatbázisból törlése iránt és értesítést küldeni az érintett Felhasználónak a törlés tényéről.

 

Adatkezelési nyilatkozattal ellentétes adatszolgáltatás

A ProCAM Kft. a Felhasználó adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére teljesíthet.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és kötelezettségek

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – azok törlését.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az adatok biztonsága érdekében – csak a Felhasználó részére teljesíti a ProCAM Kft. Ennek érdekében a Felhasználó a tájékoztatás iránti kérelmét írásban nyújthatja be postán történő megküldés esetén legalább teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat formájában. A ProCAM Kft. 30 napon belül köteles írásban, közérthető módon megadni a tájékoztatást a Felhasználó által megadott címre.

A Felhasználó a saját rendelkezési körébe tartozó, ProCAM Kft. által kezelt adatainak megváltozását 15 napon belül köteles a ProCAM Kft.-nek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért a Felhasználót terheli minden felelősség.

 

Adatbiztonság

A ProCAM Kft. gondoskodik a kezelt adatok védelméről, így az azokhoz történő illetéktelen hozzáférések és felhasználások ellen.

Az adatbiztonság keretében a ProCAM Kft. a személyes adatok kezelése vonatkozásában garantálja, hogy a kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

 

Szerzői jogok

A Felhasználó a www.all4stores.com weboldal tartalmát - ideértve annak teljes tartalmát, képeit, hang és videó anyagait – sem részben, sem egészben nem terjesztheti, nem módosíthatja, és nem használhatja fel a ProCAM Kft. előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül.

Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-73711/2014.

Kapcsolatfelvétel

 
 
 
 
Biztonsági szó:*  yqcbkglv Kérem segítsen elkerülni a SPAM-okat!
    

Közösség

JoomShaper